ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับคนจีนในคลับรีสอร์ทของเรา


ท่านกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอยู่ใช่หรือไม่ ในหลายๆประเทศต่างให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น และลดมาตรการความเข้มงวดเกี่ยวกับวีซ่าลง เพื่อกระตุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการให้ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น

ในการแพ็คกระเป๋าเพื่อออกเดินทางแต่ละครั้ง นำมาซึ่งความเครียดกังวลใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากไม่ต้องมีเรื่องให้กังวลเรื่องการขอวีซ่าหรือต้องเตรียมเงินไว้สำหรับวีซ่าขาเข้าก็คงจะดีไม่น้อย เพื่อให้ทริปการเดินทางของท่านครั้งถัดไปกับคลับรีสอร์ทของเราเต็มไปด้วยความราบลื่นให้ได้มากที่สุด เราได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศของชาวจีน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับการเข้าออกตม.และเพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

Silhouette of woman in airport lounge waiting for flight aircraft

ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลนั้นกัน นี่คือสิ่งที่ควรพึงระลึกไว้ในใจสำหรับการเดินทางอยู่เสมอ:

  • อายุของหนังสือเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนในการเดินทางไปที่ไหนก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะนับ 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มออกเดินทางไปยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
  • ให้แน่ใจว่ามีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในส่วนที่เป็นวีซ่าบนหนังสือเดินทางของท่านแต่ละครั้ง
  • ยืนยันกับสายการบินว่าหากต้องมีการเปลี่ยนเครื่องในประเทศต่างๆ จำเป็นต้องมีวีซ่าด้วยหรือไม่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าในแต่ละประเทศสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

อินโดนีเซีย ฟรีวีซ่าได้นาน 30 วัน

เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว อินโดนีเซียอนุญาตยกเว้นวีซ่าให้กับ 30 ประเทศในปี 2558 โดยรวมถึงประเทศจีนด้วย ทำให้ประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งเกาะบาหลีเป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงได้ง่าย ปัจจุบันใช้เอกสารเพียง 3 รายการเท่านั้นในการขอฟรีวีซ่าและสามารถอยู่ได้นานถึง 30 วัน

  1.     หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้เข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย
  2. หน้าว่างบนหนังสือเดินทางในจำนวนที่เหมาะสม (ส่วนใหญ่คือ 2 หน้า) เพื่อประทับตราขาเข้าและขาออกจากตรวจคนเข้าเมือ
  3.     หลักฐานยืนยันเที่ยวบินขากลับหรือไฟลท์ออกจากประเทศอินโดนีเซีย

Rice fields on terraced in sunset at SAPA.

วีซ่าระยะเวลา 30 วัน สงวนไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมครอบครัว การประชุมวิชาการ และการต่อเครื่องเท่านั้น นี่คือรายชื่อประเทศที่สามารถใช้ฟรีวีซ่าเพื่อเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย เขตพรมแดน และสนามบิน โดยเป็นวีซ่าที่มีระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตามฟรีวีซ่านี้ไม่สามารถยืดระยะเวลาได้ และไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นแบบอื่นได้

หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเกิน 30 วัน ให้ติดต่อที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าท่านต้องการอยู่ในประเทศเกิน 30 วัน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 35 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อให้ได้วีซ่าท่องเที่ยวจำนวน 30 วันและเพิ่มเติมได้อีก 30 วัน ทำให้มีระยะเวลาได้มากถึง 60 วันในอินโดนีเซียเลยทีเดียว

ชาวจีนจะไม่ต้องชำระค่าวีซ่าขาเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย ยกเว้นสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลามากกว่า 30 วัน (เว้นแต่ในกรณีที่ต้องการออกและข้าใหม่อีกครั้ง) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดเวลาสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (ข้อมูลอัพเดทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559)

ประเทศไทย – Visa On Arrival ระยะเวลา 15 วัน

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในสายตาของชาวจีนจากการสำรวจเมื่อปี 2559 ในกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 8 ล้านคน และที่ภูเก็ตและพัทยาก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแห่งละกว่า 1 ล้านคน สิ่งที่น่ายินดีคือเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้มอบความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้นด้วยการกำหนดให้วีซ่าแบบ on arrival ได้นานถึง 15 วัน โดยต้องเป็นวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ:

1.นังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมข้อมูลวันออกเดินทางและต้องมีอย่างน้อยสองหน้าว่างสำหรับการประทับตราขาเข้าและขาออก

2.แบบฟอร์มสมัคร visa on arrival  สามารถดาวโหลดได้ที่นี่  พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน (4×6 เซนติเมตร) และค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 2,000 บาท

3.ตั๋วเดินทางแบบจ่ายเต็มจำนวน และสามารถใช้งานได้ 15 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศหรือแสดงเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

4.ท่านอาจถูกร้องขอให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับห้องพักและเงินติดตัวอย่างน้อย 10,000 บาทต่อท่าน และ 20,000 บาทต่อครอบครัว

Floating Market in Bangkok 3

เมื่อท่านมาถึงประเทศไทย ให้มองหาเคาเตอร์ Visa on Arrival นี่คือรายชื่อของพรมแดนขาเข้าหรือสนามบินที่สามารถให้บริการ Visa on Arrival ได้ และยังมีคำแนะนำการสมัคร Visa on Arrival ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าสู่ประเทศไทยด้วย Visa on Arrival นั้นจะสามารถเพิ่มระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้หากต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ visa on arrival สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.immigration.go.th

หากท่านกำลังวางแผนเพื่อเพิ่มวันพักผ่อนในประเทศไทย ชาวจีนสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 3-6 เดือนได้ผ่านทางสถานทูตไทย ก่อนวันเดินทางของท่าน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – Visa on Arrival ระยะเวลา 30 วัน

เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มี visa on arrival ระยะเวลา 30 วันสำหรับชาวจีน โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และรวมระยะเวลาผ่อนผันได้ 10 วัน

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราขาเข้าและขาออกด้วย

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติดูไบ ให้ตรงไปยังเคาเตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราบนหนังสือเดินทางเพื่อได้รับ visa on arrival ระยะเวลา 30 วัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

Horizontal view of skyscrapers and jumeirah beach

VisitDubai.com วีซ่าที่กล่าวถึงเป็นวีซ่าแบบ multi-entry หรือเข้าออกได้หลายครั้ง จำนวนวันที่มีการพักนอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามประเทศใกล้เคียงจะให้ระยะเวลาที่ 40 วัน (30 วันและ 10 วันที่มีการผ่อนผัน)

Lonely Planet แนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการพำนักเกินเวลาที่ visa on arrival กำหนด หากมีการพำนักเกินระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าปรับเป็นจำนวน 100 อาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮมต่อวันและต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หากมีความจำเป็นต้องอยู่นานกว่า 30 วัน ต้องสมัครผ่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต้องใช้เอกสาร หลักฐานทางการเงินและค่าธรรมเนียม หรือใช้วิธีที่ง่ายและประหยัดกว่าคือการออกนอกประเทศประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับได้รับตราประทับเข้าประเทศใหม่ ท่านจะสามารถยืดระยะเวลาวีซ่าได้ในตัวเมืองหรือที่เอมิเรตส์เท่านั้นตั้งแต่วันที่เข้ามา

วีซ่าชนิดอื่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเอกสารที่ต้องยื่นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ นอกจากนี้ VisitDubai.com ยังมีคำแนะนำ เคล็ดลับในการเดินทางให้สนุกสนานสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญคือ ระยะเวลาสำหรับ visa on arrival มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรติดต่อสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อมีการวางแผนการเดินทาง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่อัพเดทที่สุดรวมถึงทราบกฎระเบียบต่างที่มีการเปลียนแปลงด้วย

นิวซีแลนด์  Visitor Visa (นานถึง 9 เดือน)

เมื่อต้องการออกสำรวจดินแดนแห่งกีวีและลองกิจกรรมท้าทายให้ได้มากที่สุด ชาวจีนที่ต้องการไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ต้องสมัคร visitor visa โดยปกติจะให้ที่ระยะเวลาถึง 9 เดือน สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

ต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นนักท่องเที่ยวที่มีวินัยและมีความประสงค์ที่จะออกจากประเทศนิวซีแลนด์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่อนุญาต

ท่านต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีเงินเพียงพอที่จะอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือหลักฐานเกี่ยวกับผู้สนับสนุนด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องทุกคน (รวมคู่รัก เด็กที่ติดตามที่อายุไม่เกิน 19 ปี)

ท่านต้องมีตั๋วเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ หรือรายละเอียดผู้สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการเดินทาง
Woman walking through Hooker Valley trail

วิธีการสมัคร หากท่านมีบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด และอินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียร ท่านสามารถสมัครขอ visitor visa ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้แบบออนไลน์

ในการสมัคร จะต้องมีรูปถ่ายชนิดเดียวกับที่ทำหนังสือเดินทาง และเอกสารสำเนาในรูปแบบ PDF ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ ข้อแนะนำในการสมัครแบบออนไลน์ และยังมีเวอร์ชั่นภาษาจีนให้บริการอีกด้วย หากไม่สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ เว็บไซต์ยังระบุวิธีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ไว้ให้ด้วยเช่นกัน

วิธีการอื่นๆในการสมัคร visitor visa ยังสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ หรือเข้าไปเช็คที่ เคล็ดลับเที่ยวให้สนุกที่นิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีคำแนะนำมากมายให้กับนักท่องเที่ยว


 


About Anantara Vacation Club

Anantara Vacation Club offers a unique flexible ownership concept with a points-based, multiple-destination shared holiday ownership programme in the world’s most exciting destinations. Our Club Resort destinations are each distinctively inspired by the culture and history of their location, with endless opportunities to experience new adventures or simply relax in the luxury of your beautiful surroundings.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *