Visa Guidelines


ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับคนจีนในคลับรีสอร์ทของเรา

ท่านกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอยู่ใช่หรือไม่ ในหลายๆประเทศต่างให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น และลดมาตรการความเข้มงวดเกี่ยวกับวีซ่าลง เพื่อกระตุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการให้ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น