Turtle village


ช้อปปิ้งที่ไหนดี…จากอนันตรา เวเคชั่น คลับ ภูเก็ต ไม้ขาว 1

หลายคนหลงใหลการจับจ่ายช็อปปิ้งในเมืองไทย ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น คนไทยเองก็ชื่นชอบการช็อปปิ้งเช่นเดียวกัน ดูเหมือนว่าการช้อปปิ้งสำหรับคนไทยจะเป็นรองแค่เรื่องการกินเท่านั้น สังเกตได้จากการจำนวนร้านตลาด ห้างสรรพสินค้า และ รถเข็นขายของที่พบเห็นได้ทั่วไป และในภูเก็ตก็เช่นกัน