lights


เทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ของไทย

เทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ของไทย วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญเดือน 12 ตามปีจันทรคติ เป็นหนึ่งในค่ำคืนพิเศษที่ทั่วทั้งประเทศอันงดงามแห่งนี้จะเต็มไปด้วยด้วยแสงไฟระยิบระยับสว่างไสวสวยงามอย่างเหลือเชื่อ

Loy Krathong