Our Talents


ผู้บริหารไฟแรงของเรา: โจแอน ซู (Joanne Xu) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศจีน

การสัมภาษณ์ผู้บริหารของเราในเดือนนี้ พาเราไปไกลถึงประเทศจีน ซึ่งเราได้พบกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โจแอน ซู เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศจีน และยุทธศาสตร์ด้านการสรรหาบุคลากร และการรักษาพวกเขาไว้ให้อยู่กับบริษัทให้ได้นานที่สุด