Chinese New year


ฉลองตรุษจีน 2558: ปีแพะทอง!

ตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของปีแพะตามตำราโหราศาสตร์จีน ปีใหม่ในประเพณีจีนถือเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและการเฉลิมฉลอง ที่จะดึงดูดโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตลอดปี ตามตำรานักษัตรจีน  ปีแพะหรือปีมะแมนี้ยังเป็นปีที่จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่สำคัญในชีวิต

Chinese New Year