Daily Archives: November 13, 2015


ค่ำคืนแห่งสีสันในคืนวันลอยกระทง

หลังจากที่ต้องเผชิญฝนในช่วงฤดูฝนมาเป็นเวลากว่า 2-3 เดือน หลายคนในประเทศไทยคงอยากฉลองวันฝนหยุดตกกันบ้าง ลอยกระทงเป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา “กระทง” มักเป็นวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงามและลอยน้ำได้ ผู้คนจะปล่อยกระทงลอยสู่แม่น้ำลำธารตามประเพณี จึงเรียกรวมกันว่า “ลอยกระทง” ในแต่ละปีจะมีคู่รักมาพบปะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำหรือลำธาร เพื่อระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของแหล่งน้ำ และเป็นการขอขมาต่อแหล่งน้ำในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในอดีต ทั้งยังเป็นการขอพรให้นำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามในอนาคตอีกด้วย

Loy Krathong