Daily Archives: October 16, 2015


5 อาหารปราศจากเนื้อสัตว์ที่น่าลองในช่วงเทศกาลกินเจของประเทศไทย

หากท่านต้องการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบไทยๆ ไปพร้อมๆกับการได้ลิ้มลอง “รสชาติ” แห่งการเดินทางในประเทศไทยอย่างแท้จริงในช่วงวันหยุดพักผ่อน ท่านต้องไม่พลาดเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลกินเจของประเทศไทย! สำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 21 ตุลาคม ทั่วทั้งประเทศจะมีการเฉลิมฉลองตามประเพณีและจะมีอาหารเจอร่อยๆหลากหลายชนิดให้ได้เลือกรับประทาน

5 อาหารปราศจากเนื้อสัตว์ที่น่าลองในช่วงเทศกาลกินเจของประเทศไทย