Daily Archives: August 27, 2015


แพ็คกระเป๋าสำหรับวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว: จะใช้กระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าแบ็คแพ็คดี?

การแพ็คกระเป๋าเตรียมออกเดินทางโดยปกติก็มีความยุ่งยากพอแล้ว แต่การแพ็คกระเป๋าเพื่อออกเดินทางกับครอบครัวย่อมมีความยุ่งยากมากกว่า จะทราบได้อย่างไรว่าต้องเตรียมข้าวของไปมากน้อยแค่ไหน แพ็คของอย่างไร กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าแบ็คแพ็คต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมัน  เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงว่า ลูกๆของท่านอยู่ในวัยไหน ท่านกำลังจะเดินทางไปไหน และทริปนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ลองมาดูคู่มือเพื่อช่วยในการเลือกประเภทกระเป๋าเพื่อแพ็คของกัน

Packing for a family holiday: are suitcases or backpacks best?