Daily Archives: May 30, 2015


เกลือบนโลกของเรา! ทำความรู้จักเกลือจากทั่วทุกมุมโลก

เกลือไม่ได้มีเพียงสีขาว และไม่ได้เป็นเพียงแค่เกลือในภาชนะที่วางบนโต๊ะดังที่เราได้เห็นอยู่ทั่วไปเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วเกลือมีหลากหลายสี ทั้งสีชมพู เทา ดำ เขียว  และยังมีรูปทรงและรสชาติที่แตกต่างกันออกไป กูรูด้านเกลือของอนันตราได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์และได้ให้คำแนะนำกับทั้บเชฟและแขกที่เข้าพักของเราเกี่ยวกับเมนูต่างๆที่มีเกลือหลากหลายชนิดจากทั่วโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง

เกลือบนโลกของเรา! ทำความรู้จักเกลือจากทั่วทุกมุมโลก