Daily Archives: January 30, 2015


สัมผัสบรรยากาศวันตรุษจีนแบบดั้งเดิม

ปี 2558 นี้ ต้อนรับปีที่แพะในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ นับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดตามปฏิทินจีน ช่วงตรุษจีนกินเวลายาวนาน 15 วัน และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความโชคดี และการเริ่มต้น เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือปีใหม่ทางจันทรคตินี้ มีขึ้นเฉลิมฉลองให้กับการมีชีวิตและพลังด้านบวก นับเป็นเทศกาลที่ทุกคนต้องร่วมเฉลิมฉลอง

Chinese New Year