Daily Archives: December 13, 2013


สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรม ณ อนันตรา เวเคชั่น คลับ บาหลี เซมินยัก ! 1

สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรม ณ อนันตรา เวเคชั่น คลับ บาหลี เซมินยัก ! ตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าบาหลีเป็นดินแดนแห่งการผจญภัยและกิจกรรมสันทนาการของครอบครัว คราวนี้ลองมาเจาะลึก เกี่ยวกับด้านศิลปะของเกาะแห่งนี้บ้าง ศิลปะนับเป็นกุญแจสำคัญแห่งมนต์เสน่ห์อันตราตรึงของที่นี่ คุณสามารถพบเห็น งานศิลปะและงานฝีมืออันเลื่องชื่ของบาหลีอยู่ทุกที่ – วัดวาอารามและ อาคารต่างๆที่ได้รับการตกแต่งด้วยงานแกะสลัก อันประณีต , สิ่งทอต่างๆก็มีลวดลายที่มีซับซ้อนสวยงาม หรือแม้แต่สิ่งของที่ใช้บูชาเทพเจ้าก็ยังมาจากการประดิษฐ์ประดอยจากใบไม้สานอันงดงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้อันละเอียดอ่อน