food


ลิ้มลองรสชาติอันน่าตื่นเต้นของอาหารไทย ณ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ภูเก็ต ไม้ขาว

ลิ้มลองรสชาติอันน่าตื่นเต้นของอาหารไทย ณ อนันตรา เวเคชั่น คลับ ภูเก็ต ไม้ขาว  เหมือนกับคนเอเชียทั่วๆไป ฉันเป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่ชอบตระเวรชิมอาหารรสเลิศเป็นอันดับหนึ่งและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นอันดับสอง การเดินทางหมายถึงโอกาสที่จะได้สำรวจอาหารใหม่ๆที่แตกต่าง และอร่อย ดังนั้นฉันมักจะเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการจดรายชื่อของสิ่งที่ฉันอยาก (ต้องการอย่างแรงกล้า)ที่จะลิ้มรส” ปกติฉันมักจะรวบรวมข้อมูลมาจาก อาหารที่น่าตื่นเต้นที่เคยอ่านเจอในหนังสือ ที่เคยเห็นในรายการทีวีโชว์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยว หรือที่เคยได้ยินเพื่อนๆพูดถึงในวงสนทนา ฉันยังอาจจะหมกมุ่นกับรายการอาหารที่ฉันอยากรับประทานมากเกินไปจนกลายเป็นใจร้อนและหงุดหงิดเหมือนเด็กๆ จนกว่าจะได้กลืนกินและลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในรายการนั้น ถ้อาหารอร่อยจริงๆฉันจะย้อนกลับไปอีกครั้ง หรืออาจพยายามที่จะแพ็คกลับบ้านไปด้วยเลย

Cooking class AVC Phuket 5. Chef Lee's daughter visits class